kati75, strona 3

219 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Nie pytaj

Cóż ci win­na że za grzechy córek i synów
władców królów i rządza­cych krajem
od­po­wiada swoim dob­rym mianem

cóż win­na że każdy roz­kra­dać ją chce
swo­je sta­nowis­ka kasę liczy no­ce i dnie
cóż win­na że jes­teśmy jacy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 listopada 2018, 10:42

Moje miejsce

Jes­teś jak dom do które­go zaw­sze wracam
tam gdzie zaw­sze mam swój ma­leńki kąt
gdzie chleb cu­dow­nie pachnie miodem
gdzie ma­jowe pszczoły brzękają do ucha

tam gdzie łąki uk­wieco­ne makami
zboża złotem mieniące i to niebo
bar­dziej błękit­ne z nieziem­ską tęczą
po let­niej burzy w słońcu skąpane

jes­teś naszą his­to­rią za­pisaną po wieki
niepod­ległą dzięki bo­hate­rom którzy
swo­je życia i ser­ca od­da­li byś
wolną była dla nas Ojczyzną!
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 listopada 2018, 09:22

Smutny listopad

Piszę ten list choć wiem,że słowa nie tra­fią do Ciebie.Ko­lej­ny lis­to­pad za­raz przyj­dzie ,wiesz jak go nie lu­bię,te­raz jeszcze bar­dziej odkąd Cię nie ma.Smu­tek opa­da na mnie jak pajęczy­na z kro­pel łez.Liście [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 30 października 2018, 09:18

***

Na­deszły dni w których nostalgia
jest jak mgła osiada cicho na sercu
liście opa­dają bez­sze­les­tnie na
duszę skraw­ka­mi wspomnień

wiatr cza­sem zaszu­mi tęsknotą
deszcz zag­ra cichut­kie piano
to co wie­czne no­si miano
nie odej­dzie w niepamięć

żywe w tych co tu zostali
is­kier­ka­mi świeci łuna
lis­to­padową zadumą
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 października 2018, 08:41

Po czy­nach poz­nasz praw­dzi­wego mężczyznę
w słowach każdy umie się przechwalać! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 października 2018, 06:54

Na krawędzi

Młode wil­ki na ze­garze dwieście
ryk sil­ników ad­re­nali­ny wycie
z pis­kiem opon naj­szyb­si w mieście

daw­cy ne­rek ry­zykan­ci bez miary
gnają autos­tradą do aniel­skiej bramy
przy drodze krzyże znicze i kwiaty
nie czu­li bólu gdy gięły się blachy

nie płaczcie nad ni­mi żyli jak chcieli
w ułam­ku chwi­li ze świata zniknęli
dziś LWG w niebo posłane
os­tatnie wilków pożegnanie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 października 2018, 07:44

Dziewczynka z* zapałkami*

Kiedy ją zabierano
z rąk narkomanki
i oj­ca za­lane­go w trupa
miała za­led­wie pięć lat

nie uro­niła łzy
cały ból zam­knęła w sobie
w do­mu dziec­ka marzyła
o praw­dzi­wej rodzinie
która kocha nie rani

no­cami siady­wała w kącie
w dłoniach za­palała iskierki
og­rze­wała je nie z zimna
lecz z bra­ku ciepła miłości

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 października 2018, 06:51

Była so­bie dziewczyna
ser­ce dob­re miała
ufała naiw­nie wszystkim
każde­mu pomóc chciała

lecz kiedy tyl­ko dziew­czę
swe li­co odwróciło
dos­tało pros­to w serce
og­romną znieczulicą

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2018, 07:20

Zachwy­ciła ko­lora­mi złota pani
w liściach skąpa­na dumnie
kroczy po par­ko­wych alej­kach
słońcem ma­luje kra­job­raz jesieni
po­ranną mgłą osiada na sercu

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 18 października 2018, 08:36

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz