kati75, strona 22

219 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Anioł,który za­pom­niał jak kochać jest jak dziec­ko błądzące we mgle.  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2017, 07:54

Im mniej ludzie wiedzą o to­bie ,tym le­piej śpią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2017, 07:21

Żad­ne pa­miątki,wspom­nienia nie zas­ta­pią blis­kiej Nam oso­by,tęskno­ta już stoi za zakrętem i pat­rzy w oczy ,kiedy popłyną z nich łzy! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 listopada 2017, 14:25

Każdy chciałby być aniołem,ale nie wie ja­ki trud­ny to los,mieć na bar­kach czy­jeś życie,kłopo­ty,łzy to ciężka ro­bota!..Więc sta­raj­cie się być dob­rym człowiekiem,za­nim dop­ra­wią Wam skrzydła! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2017, 13:42

Nig­dzie nie będziesz bar­dziej sa­mot­ny niż w tłumie ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2017, 13:31

Wolność !

Kiedys za­pomnę jak to jest żyć w mat­ni odrętwienia.  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 listopada 2017, 13:10

Cza­sem wy­daje Ci się ,że masz wszys­tko,a po­tem uświada­miasz so­bie ,że two­je dłonie są pus­te,oczy pełne łez a ra­miona są jak gałęzie bez liści opustoszałe! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 listopada 2017, 12:50

Im więcej da­jesz tym bar­dziej two­je dłonie po­zos­tają pus­te,im mniej po­siadasz tym większa jest two­ja war­tość!A war­tością każde­go człowieka po­win­no być dob­re ser­ce dla innych! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2017, 12:48

Bez Ciebie nie ma tych ko­lorów ,które naj­bar­dziej kocham! Po­jawiasz sie i świat na­biera barw! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2017, 12:47
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz