kati75, poezja

65 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest ka­ti75.

Morfeusz

Za­sypiam błogim snem kładziesz
mi miękkie po­duszki pod oczy
po­woli odpływam sta­tek widmo
wzbi­ja się wy­soko do chmur

dry­fuje po nieboskłonie w obecności
księżyca i mi­lionów gwiazd
dusza ula­tuje w przestworza
ser­ce za­miera na te ułam­ki se­kund
w cichym oddechu

sy­piesz mi na oczy pias­kiem zapomnienia
a po­tem mi­jasz jak sen
kruchością dnia się stajesz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 07:25

O jeden szept

Już tyl­ko cisza
po­między na­mi gra
w dłoniach przy­mykam tlące
jeszcze światełko nadziei

ser­ca po­gubiły rytm
fałszem brzmiący akord
od­bi­ja się od pus­tych ścian
jak be­zimien­ne echo wciąż wraca

myśli niecier­pli­we jeszcze błądzą
tęskno­ta wie­czny wędrowiec
szu­ka na­dal dro­gi we mgle
po dru­giej stro­nie twoich rąk

ty słyszysz lecz us­ta milczą
od­szedłeś o je­den szept za daleko
Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 07:10

Pomimo

Co­raz bliżej nam do nieba
piękniej­sze wscho­dy słońca
no­ce gwiaz­da­mi usłane
zat­rzy­mane w kad­rze życia

bliżej nam do szczęścia
kiedy dłonie splecione
węzłem miłości trwają
przez długie la­ta razem

to co w nas najlepsze
za­pisa­ne at­ra­men­tem duszy
jak niewidzial­na pieczęć
spoczy­wa na sercu

i choć cza­sem życie rzu­ca nas na kolana
pod­czas naj­gor­szych na­wałnic i burz
przet­rwa w nas to co najważniejsze
nasza miłość je­dyny stały ląd
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 listopada 2018, 12:18

Nie pytaj

Cóż ci win­na że za grzechy córek i synów
władców królów i rządza­cych krajem
od­po­wiada swoim dob­rym mianem

cóż win­na że każdy roz­kra­dać ją chce
swo­je sta­nowis­ka kasę liczy no­ce i dnie
cóż win­na że jes­teśmy jacy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 listopada 2018, 10:42

Moje miejsce

Jes­teś jak dom do które­go zaw­sze wracam
tam gdzie zaw­sze mam swój ma­leńki kąt
gdzie chleb cu­dow­nie pachnie miodem
gdzie ma­jowe pszczoły brzękają do ucha

tam gdzie łąki uk­wieco­ne makami
zboża złotem mieniące i to niebo
bar­dziej błękit­ne z nieziem­ską tęczą
po let­niej burzy w słońcu skąpane

jes­teś naszą his­to­rią za­pisaną po wieki
niepod­ległą dzięki bo­hate­rom którzy
swo­je życia i ser­ca od­da­li byś
wolną była dla nas Ojczyzną!
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 listopada 2018, 09:22

***

Na­deszły dni w których nostalgia
jest jak mgła osiada cicho na sercu
liście opa­dają bez­sze­les­tnie na
duszę skraw­ka­mi wspomnień

wiatr cza­sem zaszu­mi tęsknotą
deszcz zag­ra cichut­kie piano
to co wie­czne no­si miano
nie odej­dzie w niepamięć

żywe w tych co tu zostali
is­kier­ka­mi świeci łuna
lis­to­padową zadumą
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 października 2018, 08:41

Na krawędzi

Młode wil­ki na ze­garze dwieście
ryk sil­ników ad­re­nali­ny wycie
z pis­kiem opon naj­szyb­si w mieście

daw­cy ne­rek ry­zykan­ci bez miary
gnają autos­tradą do aniel­skiej bramy
przy drodze krzyże znicze i kwiaty
nie czu­li bólu gdy gięły się blachy

nie płaczcie nad ni­mi żyli jak chcieli
w ułam­ku chwi­li ze świata zniknęli
dziś LWG w niebo posłane
os­tatnie wilków pożegnanie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 października 2018, 07:44

Dziewczynka z* zapałkami*

Kiedy ją zabierano
z rąk narkomanki
i oj­ca za­lane­go w trupa
miała za­led­wie pięć lat

nie uro­niła łzy
cały ból zam­knęła w sobie
w do­mu dziec­ka marzyła
o praw­dzi­wej rodzinie
która kocha nie rani

no­cami siady­wała w kącie
w dłoniach za­palała iskierki
og­rze­wała je nie z zimna
lecz z bra­ku ciepła miłości

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 października 2018, 06:51

Serce matki

Dziś nie cof­niesz rzu­conych słów
od­bi­jają się od pus­tych ścian
zos­tała tam w bu­janym fotelu
ze sta­rym ko­tem na kolanach

w ok­nie poszarzałej mgłą
wycze­kuje sy­na ko­lej­ny rok
la­to już od­chodzi w pajęczynach
zos­ta­wia jej skrop­lo­ne łzy

dała ci życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 września 2018, 08:12

Nim zniknie

La­to po­woli odchodzi
zos­ta­wia po­la w szarości
na łąkach tka bry­lan­to­we
pajęczy­ny ba­biego lata

pta­ki opuszczają gniazda
mo­tyle nikną w chmurach
dni sta­wają się krótsze
a nam słowa milkną

między liśćmi szeleszczą
zaklęcia dla je­sien­nych dni
by słońce złociło i ogrzewało
jeszcze nasze serca

by miłość kwitła ko­lora­mi jesieni
wpla­tała w codzien­ność tęsknotę
w kad­rze zat­rzy­mane chwile
kra­job­ra­zu łąk usłanych makami


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 września 2018, 08:06
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz