kati75, aforyzmy

65 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest ka­ti75.

W krótkich chwi­lach uk­ry­te są se­kun­dy szczęścia
w duszy za­pisa­ne niewidzial­nym atramentem
pe­rełki kryształowej pajęczy­ny pragnień
tworzą ma­giczny ob­raz serca
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2019, 10:35

Zi­ma jak ze snu sy­pie białym puchem
skrzące gwiaz­dki spa­dają z nieba
z wiat­rem wi­rują jak baletnice
po­między drze­wami tańczą walca
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 9 stycznia 2019, 09:23

Głową mu­ru nie przebijesz
nie zmienisz te­go co już się wydarzyło
słowa mogą zra­nić do głębi duszy
i tyl­ko łzy są te­go pamiątką
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2019, 09:39

Człowieka można złamać jak drzewo
i choć łzy na ka­mieniu zostały
nie ożyją na no­wo nadziei liście
bez wspar­cia ra­mion miłości
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2018, 08:25

Je­sien­ny deszcz wys­tu­kuje rytm serca
krop­le spływają po kla­wiaturze duszy
wiatr lek­ko kołysze po­tar­ga­ne myśli
ta­niec zmysłów przys­pie­sza tempo
ilek­roć moc­nej puls uderzy
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2018, 10:59

Zachwy­ciła ko­lora­mi złota pani
w liściach skąpa­na dumnie
kroczy po par­ko­wych alej­kach
słońcem ma­luje kra­job­raz jesieni
po­ranną mgłą osiada na sercu

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 18 października 2018, 08:36

By­wa że człowiek uśmie­chem tworzy tęczę dla innych
a sam mok­nie pod pa­raso­lem włas­nych łez 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 września 2018, 08:53

Miłością na­kar­misz in­nych choć
często sam chodzisz głodny 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 września 2018, 08:51

Szczęście cza­sem od­bi­ja się od głuchych ścian
sa­mot­ność dud­ni skołata­nym sercem! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:32

W życiu jak w kalejdoskopie
czas zmienia wokół bar­wy
małe światełka szczęścia
uk­ry­te w codzienności

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2018, 08:46
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz