kati75, teksty z maja 2018 roku

8 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Miłość nig­dy nie umiera cze­ka na 
lep­sze dni w kąci­ku two­jego serca 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2018, 11:35

Ty­le ra­zy gu­bisz się
w so­bie pokładasz nadzieję
i na­dal błądzisz
po za­ka­mar­kach duszy
w drodze do szczęścia

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2018, 11:06

Są ta­kie myśli i ta­kie słowa które niewy­po­wie­dziane mil­kną! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 maja 2018, 11:20

Są ta­kie chwi­le które ser­ce za­pisu­je niewidzial­nym at­ra­men­tem
by dusza zdołała je uwiecznić 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 25 maja 2018, 09:16

Niektórych prag­nień nie da się oswoić
sza­leją wciąż w nas
jak dzi­kie nieokiełzna­ne konie 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 maja 2018, 09:57

passion*

Lu­bię gdy w ciszy
cze­kasz na mnie
nie mówisz nic
roz­bierasz wzrokiem

nasze myśli
ocierają się o siebie
od­dech od­bi­ja się
od ścian

świece rozpalone
jak ciał drżenie
płoną ogniem
pod­sy­canym miłością

kos­tką lo­du studzisz
pachnące kar­me­lem ciało
nie mówisz nic us­ta­mi
do­tykasz ust

szep­tem ku­sisz zmysły
pie­szczotą nie wy­puszczasz z rąk

ciała roz­kwitły jak kwiaty
zroszo­ne krop­la­mi rosy
ba­lan­sując na gra­nicy zmysłów
dwie dusze właśnie
dot­knęły nieba

Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 15 maja 2018, 20:32

Drugie życie

Poz­na­li się przy­pad­kiem w in­terne­towym świecie,gdzie każdy może stać się kimś wyjątko­wym,bo pot­ra­fi tworzyć niesa­mowi­te his­to­rie o so­bie.Jed­nak w tym przy­pad­ku his­to­ria do­tyczyła praw­dzi­wej oso­by toczącej zwykłe pros­te życie na war­mińskich ziemiach.W [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 8 maja 2018, 11:42

She*

Nocą kiedy zmysły
na­pięte jak stru­ny skrzypiec
cze­kają na czuły dotyk
ak­sa­mitem ciał rozgrzanych

uno­si się opium kadzideł
budzących drżenie
za ok­na­mi gra­jek świer­szcz
gra miłos­ny koncert

do po­koju weszła ona
w suk­ni z gwiazd

włosy zak­ry­wały jej ramiona
lecz twarz jaśniała
w poświacie księżyca

po­deszła do niego
spał na­gością okryty
zwilżyła us­ta
opuszka­mi palców

musnęła włosami
lek­ko drżącym szeptem
budziła ze snu

owi­jała go wokół palca
była ulotną chwilą
ta­siemką rozkoszy
w og­rodzie pragnień

Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2018, 11:18
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz