kati75, teksty z grudnia 2017 roku

39 tekstów z grud­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Co­kol­wiek czy­nisz rób to co pod­po­wiada ci światło two­jego serca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2017, 11:54

Sercem pisane*

W cieniu
swoich pragnień
gdzieś za
morzem
pełnym strachu
uk­ry­ty jest
skarb który czeka
aż po niego sięgnę.
Nie chcę go spłoszyć
bo wciąż cze­ka
tam na mnie
tkli­wym miarowym
ryt­mem od­licza
mo­je kroki.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2017, 10:16

Naj­trud­niej­sze lis­ty pisze nasze ser­ce,te nie wysłane naj­bar­dziej je ranią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 grudnia 2017, 09:48

Tkli­wość duszy skrzętnie uk­ry­wam pod skrzydłami. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2017, 09:42

Tęskno­ta to prze­mok­nięte ser­ce krop­la­mi łez. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2017, 09:41

Jest ty­le pięknych słów by wy­razić miłość,a ja chcę tyl­ko byś mi ją za­nucił me­lodią swo­jego serca. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 grudnia 2017, 09:19

Aniołem rodzi się każdy tyl­ko ,że cza­sem po drodze swe­go życia gu­bi swo­je skrzydła. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2017, 14:59

Vida sin ti*

Za każdym ra­zem
tracę cię
w swej niepewności
nie jes­tem sobą
mi­jając cię bez słowa
na myśl o tobie
uśmie­cham się
oczyszczam duszę łzami
dławiąc sie bólem tęsknię.
Nie zdążyłam ci 
ty­le powiedzieć
na­pisałam list
niech na strunach
mo­jej miłości
za­niesie ci
wszys­tkie smutki
i łzy zakrapiane
w po­duszce marzeń.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 grudnia 2017, 10:36

J.K.(dziś)

Kiedy dotykam
swo­jego smutku
krop­la­mi łez
to serce
tkli­wym tonem
gra rzewną melodię.
Po li­nii duszy
pękają kolejne
struny
i szar­pa­ne staccato
rwie serce
na strzępy
słowem żegnaj.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2017, 09:19

Wi­gilij­ne wspom­nienie*

W skra­wka­ch moich od­ległych wspom­nień
widzę wszys­tko jak przez mgłę
ma­ma krzątająca się po kuchni
za­pach bar­szczu
świer­kową nutą pachniał dom
choin­ka pros­to z la­su
stała cicho w kącie
w aniel­skiej su­kien­ce
wa­ta miaro­wo up­cha­na
jak śnieżne ku­le
aniołki,pier­niczki
wszys­tko ją zdo­biło
na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 grudnia 2017, 13:23
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz