kati75

165 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Niezapomniany

Nie umiałeś
pożeg­nać się słowami
więc od­szedłeś w ciszy

na­dal w myślach jesteś
choć daw­no
ob­ra­zy wspomnień
za­tarł czas

nie zga­siłeś
wszys­tkich świec
w ciem­nościach stąpasz
na krawędzi moich snów

by ser­ca nie zbudzić
ono jed­nak wciąż bije
na­wet w tej pus­tce
po tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 04:24

W oceanie myśli fa­le wspomnień
od­bi­jają się od klep­sydry czasu
piasek trwo­ni chwi­le życia 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2018, 05:02

Przypływ

Nie od­wrócę się
by pat­rzeć jak odchodzisz
dziś pat­rzę w niebo
spo­koj­na jak nigdy

i choć la­zur przypomina
mi ko­lor twoich oczu
to nie ug­niesz mnie
przed tą miłością

da­lej brnę przed siebie
zos­ta­wiam tyl­ko ślad
na krawędzi twoich myśli

niech morze ob­my­je złe wspomnienia
a no­wy przypływ stat­ku nadziei
za­cumu­je na no­wym lądzie szczęścia

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2018, 04:58

W krop­lach deszczu
przebłys­ki słońca
ma­lują ko­lora­mi tęczy
pejzaż nieba

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 czerwca 2018, 15:13

Nie umiała spoglądać w two­je oczy
kiedy była na ciebie zła
ale wys­tar­czył jej je­den twój gest
by żal za­mieniła w uśmiech

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 10:50

Miłość nig­dy nie umiera cze­ka na 
lep­sze dni w kąci­ku two­jego serca 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2018, 11:35

Ty­le ra­zy gu­bisz się
w so­bie pokładasz nadzieję
i na­dal błądzisz
po za­ka­mar­kach duszy
w drodze do szczęścia

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 maja 2018, 11:06

Są ta­kie myśli i ta­kie słowa które niewy­po­wie­dziane mil­kną! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2018, 11:20

Są ta­kie chwi­le które ser­ce za­pisu­je niewidzial­nym at­ra­men­tem
by dusza zdołała je uwiecznić 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2018, 09:16

Niektórych prag­nień nie da się oswoić
sza­leją wciąż w nas
jak dzi­kie nieokiełzna­ne konie 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2018, 09:57
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 08:21carolyna sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

wczoraj, 06:20Akerin sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

wczoraj, 04:24kati75 do­dał no­wy tek­st Niezapomniany

przedwczoraj, 22:54Thé vert sko­men­to­wał tek­st Miłość nig­dy nie umiera [...]

przedwczoraj, 13:10carolyna sko­men­to­wał tek­st passion*

przedwczoraj, 10:37kati75 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

przedwczoraj, 10:33kati75 sko­men­to­wał tek­st Jaskrawość po­ran­ka

przedwczoraj, 10:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 10:21kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 10:20kati75 sko­men­to­wał tek­st Zabierz mnie