kati75

190 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 4 października 2018, 07:34

By­wają ta­kie dni kiedy po­mimo tego
że czu­jemy się szczęśli­wi w ser­cu czu­jemy pustkę!

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 października 2018, 08:43

Tak łat­wo sie wy­powiadać o śmier­ci i tworzyć teorie, które w prak­ty­ce nie są przez ni­kogo żyjące­go zna­ne!To są do­mysły i kno­wania tyl­ko,kto choć raz otarł się o śmierć bar­dziej do­cenia życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 11:20

By­wa że człowiek uśmie­chem tworzy tęczę dla innych
a sam mok­nie pod pa­raso­lem włas­nych łez 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 08:53

Serce matki

Dziś nie cof­niesz rzu­conych słów
od­bi­jają się od pus­tych ścian
zos­tała tam w bu­janym fotelu
ze sta­rym ko­tem na kolanach

w ok­nie poszarzałej mgłą
wycze­kuje sy­na ko­lej­ny rok
la­to już od­chodzi w pajęczynach
zos­ta­wia jej skrop­lo­ne łzy

dała ci życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 08:12

Miłością na­kar­misz in­nych choć
często sam chodzisz głodny 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 września 2018, 08:51

Ser­ce jest wier­ne jed­nej miłości
tej praw­dzi­wej!


Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2018, 08:35

Nim zniknie

La­to po­woli odchodzi
zos­ta­wia po­la w szarości
na łąkach tka bry­lan­to­we
pajęczy­ny ba­biego lata

pta­ki opuszczają gniazda
mo­tyle nikną w chmurach
dni sta­wają się krótsze
a nam słowa milkną

między liśćmi szeleszczą
zaklęcia dla je­sien­nych dni
by słońce złociło i ogrzewało
jeszcze nasze serca

by miłość kwitła ko­lora­mi jesieni
wpla­tała w codzien­ność tęsknotę
w kad­rze zat­rzy­mane chwile
kra­job­ra­zu łąk usłanych makami


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 września 2018, 08:06

Forte[piano]

W pa­mięci mam
ten sta­ry dom
gdzie mal­wy
ko­lora­mi kusiły

słoneczni­ki wi­tały od progu
na we­ran­dzie sta­ra ławka
i bab­cia z uśmiechem
zap­la­tała mo­je warkocze

w do­mu wiel­ki stół
czar­ny fortepian
wyg­ry­wał melodie
od których dusza

trącała stru­ny serca
wpro­wadzała w wibracje
koiła smut­ki grając
naj­piękniej­sze nuty

dziś tyl­ko cisza od­bi­ja się
od pus­tych ścian
choć wspom­nieniem mi jest
wciąż we mnie żyje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 sierpnia 2018, 07:51

Szczęście cza­sem od­bi­ja się od głuchych ścian
sa­mot­ność dud­ni skołata­nym sercem! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:32
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 października 2018, 13:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

12 października 2018, 07:12kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

4 października 2018, 19:13yestem sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

4 października 2018, 08:29giulietka sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

4 października 2018, 07:34kati75 do­dał no­wy tek­st Dla Mag­da­leny

1 października 2018, 21:52kati75 sko­men­to­wał tek­st chwila jest jed­nos­tką cza­su [...]

1 października 2018, 21:46kati75 sko­men­to­wał tek­st chwila jest jed­nos­tką cza­su [...]

1 października 2018, 21:40kati75 sko­men­to­wał tek­st chwila jest jed­nos­tką cza­su [...]

1 października 2018, 21:26kati75 sko­men­to­wał tek­st chwila jest jed­nos­tką cza­su [...]

1 października 2018, 21:23kati75 sko­men­to­wał tek­st chwila jest jed­nos­tką cza­su [...]